Další pozastavení činnosti

Vážení rodiče, členové a přátelé střediska,

přichází další pozastavení činnosti dětských oddílů.

V souvislosti s opatřením proti epidemii COVID-19 vydaných vládou přerušujeme veškerou prezenční činnost dětských oddílů. Nařízení v tuto chvíli platí od 9. do 25. října, o případné změně budeme informovat.

Oddíly tuto situaci řeší individuálně, sledujte prosím komunikační kanály nastavené vedoucími jednotlivých schůzek.

S přáním dobré nálady a pevného zdraví
Vedení střediska Mawadani