Registrace 2018

Platba každoročních členských příspěvků (REGISTRACE 2018) 

Blíží se konec roku a s tím spojujeme platbu každoročních členských příspěvků (zkráceně registrace). Každý člen našeho střediska musí 1 za rok zaplatit členský poplatek z kterého získáváme finanční prostředky pro naši činnost. Část těchto peněz středisko každoročně odvádí organizaci Junák - český skaut, od které potom následně dostává část dotací.

Informace k platbě:

Částka:

minimální částka pro člena je 600,- s možností až do výše 1500,-. Všechno nad 600,- zůstává ve středisku. Budeme moc rádi, pokud částku navýšíte, jelikož se v letošním roce chystáme opravit naše 2 klubovny, zakoupit do klubovny dataprojektor, či přispět vedoucím na vzdělávací kurzy. Minimální částka pro činovníka je 500,- Kč, minimální částka za STS je 200,- za jedno.

V důsledku navýšení minimálního členského poplatku v organizaci, jsme museli zvýšit základní registrační poplatek oproti loňskému roku.

Jak zaplatit:

  1. Bezhotovostně na účet střediska: 2700411467/2010
    VS = číslo oddílu (skauti a vlčata 319, skautky a světlušky 126, roveři 445, oldskauti 326)
    Poznámka platby: Registrace 2018/ „jméno dítěte“ (případně sourozenců)
    Vaše platby na transparentní účet můžete sledovat zde...
  2. Hotově – vedoucímu před schůzkou či po schůzce. Preferujeme spíše platbu na účet střediska.

Registrační poplatek je nutné zaplatit do neděle 31.12.2017!

Předem děkujeme za včasné zaplacení registrace a dodržení pokynů pro platbu.

Středisková rada