Registrace 2019

Platba každoročních členských příspěvků (REGISTRACE 2019) 

Blíží se konec roku a s tím spojujeme platbu každoročních členských příspěvků (zkráceně registrace). Každý člen našeho střediska musí 1x za rok zaplatit členský poplatek ze kterého získáváme finanční prostředky pro naši činnost. Část těchto peněz středisko každoročně odvádí organizaci Junák - český skaut z.s., od které potom následně dostává část dotací.

Informace k platbě:

Částka:
minimální částka pro člena je 600,- s možností zaplatit příspěvek až do výše 1500,-
Část poplatku nad 600,- zůstává středisku. Budeme moc rádi, pokud částku navýšíte, jelikož se v letošním roce chystáme nově vybavit klubovny po rekonstrukci, či přispět vedoucím na vzdělávací kurzy.
Minimální částka pro činovníka je 500,-.
Poplatek za využití za STS je 200,- za každé registrované číslo.

Jak zaplatit:
• Bezhotovostně na účet střediska:  2700411467/2010 
VS = číslo oddílu (skauti a vlčata 319, skautky a světlušky 126, roveři 445, oldskauti 326)
Poznámka platby: Registrace 2019/ „jméno dítěte“ (případně sourozenců)

Vaše platby na transparentní účet můžete sledovat zde...


Registrační poplatek je nutné zaplatit do pondělí 31.12.2018!


Předem děkujeme za včasné zaplacení registrace a dodržení pokynů pro platbu.

Středisková rada