Registrace 2021

Platba každoročních členských příspěvků (REGISTRACE  na rok 2021) 

Blíží se konec roku a s tím spojujeme platbu každoročních členských příspěvků (zkráceně registrace). Každý člen našeho střediska musí 1x za rok zaplatit členský poplatek, ze kterého získáváme finanční prostředky pro činnost. Část těchto peněz středisko každoročně odvádí organizaci Junák - český skaut z.s., která z tohoto hradí provoz kanceláře, distribuci skautských časopisů či udržuje technickou podporu pro činnost oddílů. 
 

Informace k platbě:

Částka:
minimální částka pro člena je 700,- s možností zaplatit příspěvek až do neomezené výše.
Peníze nad  částku 700,- zůstávají všechny středisku. 
Poplatek za využití STS (skautskou telefonní síť) je 200,- za každé registrované číslo.

Jak zaplatit:
Bezhotovostně na účet střediska:  2700411467/2010 
VS = číslo oddílu (skauti a vlčata 319, skautky a světlušky 126, roveři 445, oldskauti 326)
Poznámka platby: Registrace 2021/ „jméno dítěte“ (případně sourozenců)

Vaše platby na transparentní účet můžete sledovat zde.

Registrační poplatek je nutné zaplatit do čtvrtka 31. 12. 2020!


Předem děkujeme za včasné zaplacení registrace a dodržení pokynů pro platbu. V případě dotazů kontaktujte prosím vedoucí oddílů nebo vedení střediska, viz kontakty.

Středisková rada