Termíny táborů 2018

Termíny táborů pro léto 2018 jsou následující: 

319. oddíl 

skauti od 29. 6.; vlčata od 3. 7. do 15. 7. 

126. oddíl

světlušky i skautky od 15. 7. do 27. 7.