319. oddíl - smečka vlčat

Pravidelné schůzky

PRVNÍ SCHŮZKA VE ŠKOLNÍM ROCE PROBĚHNE 14.09.2023 OD 17:00 V KLUBOVNĚ

V termínu státního svátku 28.09.2023, podzimních prázdnin 26.10.2023, a vánočních prázdnin 28.12.2023  NEBUDOU SCHŮZKY PROBÍHAT.

Prosíme, aby s sebou děti na schůzky nosili zápisník, šátek na hru, pití, oblečení na ven (i do deště) a pláštěnku a přezůvky.

kluci od 7 do 11 let (2. - 5.třída), scházíme se ve čtvrtek od 17:00 do 18:30 v naší klubovně na Okrouhlíku

V současné době máme plnou kapacitu a nové členy od června 2022  nepřijímáme a to ani na čekací listinu.

Neúčast na schůzce dejte, prosím, vědět  ZaZu na tel. číslo + 420 731 002 757 nejpozději ve 12:00 v den schůzky.  

Akce ve školním roce 2023/2024
 
- 07.10.2023 - výlet vlčat
- listopad Patronáty- studánky v lesoparku Cibulka
- 08.12-09.12.2023- přespávačka v klubovně

Kdo jsme a co děláme?

V naší smečce je hlavním heslem zábava. To ovšem neznamená, že bychom jenom bezmyšlenkovitě dováděli, své svěřence se snažíme i trochu vychovat. Proto aktivity na našich schůzkách podporují týmovou spolupráci, kreativitu, kázeň a smysl pro fair-play. Zabýváme se také praktickými dovednostmi, jako je uzlování, šifry a vytváření všeho možného z čehokoli. Nezbytnou součástí programu jsou samozřejmě všelijaké různorodé sportovní aktivity.
Scházíme se každý týden na schůzce, kromě toho jezdíme na víkendové i jednodenní výpravy a společně se skauty jezdíme každé prázdniny na pravý letní tábor.
 

Vedení vlčat

Otazník- Petr Jaroš
petrjarosg@gmail.com

Ostříž
skoondra@gmail.com

ZaZu
+420 731 002 757, zazu@skaut.cz