319. oddíl - smečka vlčat

Pravidelné schůzky

Prosíme, aby s sebou děti na schůzky nosili zápisník, šátek na hru, pití, oblečení na ven (i do deště) a pláštěnku a přezůvky.

kluci od 7 do 11 let (2. - 5.třída), scházíme se ve čtvrtek od 17:00 do 18:30 v naší klubovně na Okrouhlíku

V současné době máme plnou kapacitu a nové členy od června 2022  nepřijímáme a to ani na čekací listinu.

16.03.2023 a 06.04.2023 SCHŮZKA NEPROBĚHNE Z DŮVODU JARNÍCH A VELIKONOČNÍCH PRÁZDNIN

Neúčast na schůzce dejte, prosím, vědět  ZaZu na tel. číslo + 420 731 002 757 nejpozději ve 12:00 v den schůzky.  

Akce ve školním roce 2022/2023
 
- 8. 10. 2022- jednodenní výlet
 - 19. 11. 2022 - oddíly v přírodě/patronáty

Kdo jsme a co děláme?

V naší smečce je hlavním heslem zábava. To ovšem neznamená, že bychom jenom bezmyšlenkovitě dováděli, své svěřence se snažíme i trochu vychovat. Proto aktivity na našich schůzkách podporují týmovou spolupráci, kreativitu, kázeň a smysl pro fair-play. Zabýváme se také praktickými dovednostmi, jako je uzlování, šifry a vytváření všeho možného z čehokoli. Nezbytnou součástí programu jsou samozřejmě všelijaké různorodé sportovní aktivity.
Scházíme se každý týden na schůzce, kromě toho jezdíme na víkendové i jednodenní výpravy a společně se skauty jezdíme každé prázdniny na pravý letní tábor.
 

Vedení vlčat

Otazník- Petr Jaroš
petrjarosg@gmail.com

ZaZu
+420 731 002 757, zazu@skaut.cz