319. oddíl - smečka vlčat

Pravidelné schůzky

kluci od 7 do 11 let, čtvrtek 17:00 - 18:30

Kdo jsme a co děláme?

V naší smečce je hlavním heslem zábava. To ovšem neznamená, že bychom jenom bezmyšlenkovitě dováděli, své svěřence se snažíme i trochu vychovat. Proto aktivity na našich schůzkách podporují týmovou spolupráci, kreativitu, kázeň a smysl pro fair-play. Zabýváme se také praktickými dovednostmi, jako je uzlování, šifry a vytváření všeho možného z čehokoli. Nezbytnou součástí programu jsou samozřejmě všelijaké různorodé sportovní aktivity.
Scházíme se každý týden na schůzce, kromě toho jezdíme na víkendové i jednodenní výpravy a společně se skauty jezdíme každé prázdniny na pravý letní tábor.

V současné době máme plnou kapacitu a nové členy bohužel nepřijímáme. 

Vedení vlčat

Kondor - Dominik Dřížďal 

+ 420 775  611 889 , ddrizdal@gmail.com