Pro zájemce

Máte zájem o přihlášení Vašeho dítěte do skauta? Jste na správném místě! V přehledu oddílů vyhledejte vhodnou věkovou kategorii, prohlédněte si oddílové stránky a neváhejte kontaktovat vedoucí. Pokud si s čímkoli nejste jisti, využijte náš kontaktní formulář. Níže uvádíme odpovědi na nejčastější dotazy ohledně přihlašování.

A co je to vlastně Skauting?
Skauting, to jsou dvě základní věci – dobrá parta a dobrá příležitost. Jednak skupina lidí, přátel, kamarádů a jednak příležitost žít život dynamicky a smysluplně. Skauting je celosvětově největší výchovné hnutí pro děti a mladé lidi. Učí je žít a dělat věci společně a staví před ně výzvy, které jsou zábavou, hrou a zároveň způsobem, jak poznávat nové věci. Pro další informace o skautském hnutí a programu velmi doporučujeme navštívit oficiální stránky českého skautingu: www.skaut.cz

Kdo se o děti stará?
Vedení schůzek a akcí je svěřeno do rukou dospělým vůdcům, kteří nesou zodpovědnost za kvalitu programu a bezpečí účastníků. Aby mohli děti vést, musí postupně složit dvě zkoušky, které obsahují poznatky z pedagogiky, psychologie, právních předpisů, zdravovědy a zásad bezpečnosti. Nutné je též absolvování zdravotnického kurzu. Vedení dětí je také součástí skautské výchovy a osobního rozvoje členů, proto na schůzkách a akcích pomáhají i mladší vedoucí.

Kdy je vhodná doba k přihlášení?
Nejvhodnější je kontaktovat vedoucí koncem školního roku, aby nováček mohl začít chodit na shůzky od následujícího září (s novým školním rokem většinou začíná nový program). Lze samozřejmě domluvit i nástup v průběhu roku, závisí ovšem na jednotlivých vedoucích a situaci v oddíle.

Jaký je roční poplatek za členství a kdy se platí?
Poplatek za členství (tzv. registrace) se platí ke konci kalendářního roku, jeho výši každoročně určuje středisková rada. V minulém roce byla minimální povinná částka stanovena na 700 Kč.

Jaké jsou přibližné výdaje na vybavení a akce?
krojová košile s doplňky – 700 Kč
jednodenní výpravy – 50 Kč
třídenní výprava (víkendová výprava) – 350 Kč
tábor (14 dnů) – 2500 Kč