Fládrovaný nábytek aneb skříně v novém

Termín: 18.1.2016
Autor: Slanina

Tak a je to. Staré zelené skříně získaly nový kabát. Proměna je taková, že mnozí ani nevěří, že jde o původní skříně (s výjimkou několika jedinců, kteří vždy budou tvrdit, že staré skříně poznávají :). 

Ale teď k začátku:
I když se zdá, že přestavba začala po posledním schůzkovém týdnu v roce 2015 (jedná se o sobotu 19.12), opak je pravdou. Rekonstrukci předcházelo několik let dohadů, názorové nesourodosti, různých hlasů vole a nevole a prodiskutovalo se mnoho večerů. Plodným výsledkem tohoto mnohaletého „Brainstormingu“ byl designový návrh od osoby, od které by tuto iniciativu nikdo nečekal – od Máji. Návrh byl hotov a odsouhlasen v létě 2015. Co se týká zelených skříní, bylo rozhodnuto je zrepasovat a na tyto skříně dodat sestavu skříněk, které lépe využijí prostor u stropu.

Co se bude dělat se už vědělo, ale kdo to bude dělat, byla už poněkud neřešitelná otázka. Tato otázka byla zodpovězena na první zářijové radě. Snad proto, že jsem byl nejhlasitějším zastáncem rekonstrukce, jsem ten úkol dostal na starost. 

Tak jsem začal s pokusy. Pokusně jsem odstranil lak na dveřích skříní na dva způsoby (opalováním a odstraňovačem starých nátěrů). Kupodivu vyšla lépe varianta opalování horkovzdušnou pistolí. Práce byla komfortnější a levnější. 

A přišel listopad. V tomto měsíci jsem udělal mechanické návrhy nástavbových skříní. Šlo o stanovení rozměrů sestavy, poté rozkreslení jednotlivých dílů, stavovení jednotlivých materiálů, ze kterých budou tyto díly, spojení dílů, atd.… Nikdy jsem se o nábytek nezajímal, takže tato činnost byla pro mě nejen výzvou, ale i možností přiučit se něčemu novému. Jediná věc, která mě opravdu štvala, byly dohady ve středisku, jakou že barvu budou skříně nově mít. 

A je tu prosinec. Stále probíhají hádky o barvě. Zde pomůže jen zázrak. A ten se stal. Při jednom posezení před Vánoci jsem svůj problém přednesl všem u stolu a Mirek začal mluvit o Fládrování. No, slyšel jsem o tom poprvé v životě. Druhý den jsem se ještě poradil se strýčkem Googlem. Zdálo se, že by to mohla být cesta, jak ukončit dohady o barvě. Pokud seženu fládrovací podvalek, mohu navrhnout toto zajímavé řešení. Jo, ještě je nutné vědět, že jsem se o barvy také nikdy nezajímal, takže se opět něčemu přiučím. Sehnal jsem si fládrovací podvalek, pokusně jsem si obstaral pár vytipovaných barev a pak si zkusil kombinace fládrů z různých barev a lazur na jedné fošně. Sice výsledek nebyl nic moc, ale zkušenost to byla k nezaplacení. Když jsem na prosincové radě navrhl, že skříně ofládruji na nějaké světlé dřevo (zhruba jako borovice), panovala vzácná shoda. 

Do vánoc zbývá 14 dní a je nutné nakoupit veškerý materiál. Mám návrh skříní, o barvách nevím téměř nic, naštěstí mám alespoň fládrovací podvalek. A pokud do Vánoc neseženu vše podstatné, tak nemá cenu projekt začínat, protože lepší obchody mají mezi svátky zavřeno. Takže je nutné přijmout megachallenge, není již cesty zpět.

A je sobota 19.12. Mám vše. Takže zelené skříně byly rozebrány na prvočinitele a horkovzdušnou pistolí pomocí špachtle byl odstraňován lak. Poté bylo místo ještě přebroušeno elekrtickou bruskou. Nutno dodat, že už při stahování laku mi přišel vypomoct několikrát Rychlík, takže práce dobře ubíhala.

Když byly skříně zbaveny laku, začal jsem montovat (okolo 26.12) nástavbové skříňky. To mi už Rychlík pomáhal každý den. Pevnost nových skříněk (z dřevotřísky síly 18 mm) je dána jak návrhem, tak lepidlem Dispercol D3 a tak hromadou vrutů 6x70 mm. 

Dále přišel ke slovu tmel. Vytmelily se řezné hrany dřevotřísek a dále tam, kde bylo za potřebí. To se začala v klubovně objevovat i Brčko a tmel si vzala na starost. Jelikož jsme už tři, tak jsem šel dělat posuvy pro šoupací dveře u nových skříněk a Brčku a Rychlíkovi byl svěřen tmel a základní nátěr bílé podkladové barvy Balakryl ve 2 vrstvách. 

A blížil se Silvestr. Vše bylo připraveno k fládrování a napětí stoupalo. Povede se? Nepovede se? Fládrovací barva byla připravena z Hetcoloru 660 a plavené křídy v poměru 1:1 a dále naředěná pivem (asi 20% objemu výsledné směsi). Touto barvou byly ofládrovány nejprve hůře viditelné plochy a pak i plochy velmi dobře viditelné. Tenké plochy (čelní hrany desek) byly natřeny fládrovací barvou a přetaženy pouze zatvrdlým štětcem, který „vydřel“ do fládrovací barvy „vlákna“. 

Po zaschnutí byl nafládrovaný povrch přetřen třemi vrstvami parketového laku Balakryl Polyurex. Zajímavá věc byla, že tento lak fládry ještě zvýraznil. Zatímco bez laku fládry vypadaly poněkud nevýrazně, pak po nalakování byly super. 

Jelikož zbylo poněkud více barvy, bylo rozhodnuto natřít světlou barvou i velmi tmavý vnitřek skříní. Zatímco Brčko s Rychlíkem natírali, já montoval sololity na nástavbové skříně. Pak se šla celá sestava složit. Ještě sice zbývá dodělat pár drobností, nicméně se už může klubovna uklidit a sloužit svému účelu. Takže mnohokrát děkuji všem, kterí přiložili svojí ruku k dílu a tím se zasloužili o to, že nebyl narušen harmonogram schůzek.

Ještě jednou dík

Slanina

Fotky z celé akce můžete shlédnout ZDE...

Dodatek korektora: Obrovské díky patří hlavně Slaninovi, který celému projektu věnoval opravdu pořádný kus práce a volného času. Snad tedy jeho dílo vydrží dalších 10-15 let! :D