Jak jsme přišpěli na Linku bezpečí

Letos jsme v rámci střediskové vánoční besídky prodávali lístky do tomboly. 100 % z ceny lístku jsme věnovali na podporu činnosti Linky bezpečí. 
Prodali jsme 322 lístků, kus za 10 Kč, a spolu s drobnými z peněženek jsme celkem vybrali 3403 Kč.

Peníze jsme odeslali dne 21. 12. 2018 ze střediskového transparentního účtu

Všem, kdo si zakoupili lístky do tomboly, děkujeme a výhercům cen gratulujeme!