LIBEREC - středisková výprava

Termín: 22.10. - 24.10.2010
Autor: Brčko

Letošní podzimní středisková výprava se konala v Liberci na místní skautské základně Hanychov. Téma bylo (díky Vašíkově snu) známo již dlouho popředu - Pandemic aneb záchrana světa před čtyřmi zákeřnými, nekontrolovatelně se rozšiřujícími nemocemi. Světová zdravotnická organizace vyslala, právě sem do Liberce, své nejlepší týmy specialistů tvořené dětmi z našeho skautského střediska. 
Páteční seznámení s tématem nastávajícího víkendu proběhlo scénkou, kdy je na sympoziu WHO přivítali hlavní hygienici Mr. Proper (Rychlík) a Mrs. Clever (Brčko) všechny potřesením rukou, jak jinak než přes gumovou rukavici. Následovala hry „Hádej kdo jsem“ ve které se týmy z USA, Číny a Francie seznámily s ostatními postavami ve hře (doktory, uklízečkou, mechanikem, teroristou atd.). 
Druhý den ráno se naši výzkumníci seznámili pacienty, zkoumali příznaky jejich nemocí a následně na nich testovali všemožné léčivé látky. Po základně pobíhal v obličeji žlutý Martin se žloutenkou, neštovicemi poďobaná Lenka a osoba mající černý kašel a další trpící malárií. 
Pro odpočinek se před obědem vyšlo ven, aby se zdravotníci odreagovali na čerstvém vzduchu nějakou tou hrou.
A po obědě to vypuklo – nejdříve seznámení s pravidly jak na záchranu světa a pak hurá do terénu. Na hrací desce s mapou světových měst spojených čarou (cestami), se pomocí žetonů označil výskyt nemocí (pro každou jinou barvu a max. 3 žetony jedné barvy/město), který se ale v pravidelných intervalech rozšiřoval losováním z balíčku karet měst. Týmy měli za úkol sehnat suroviny, z nich nechat u chemika vyrobit lék v barvě pro danou nemoc a ten s pomocí doktora či medika aplikovat na nemoc. Jenže, aby mohli léčit museli posunout svoji figurku po hracím plánu do města s danou chorobou a to za pomoci dalších karet jako free ticket, air ticket (vázané na místo), car drive (spojnice měst) atd. Místa stanovišť, kde se daly získat potřebné hrací předměty, byly rozmístěny v ulicích okolo základny. Aby naše výzkumné týmy neonemocněli v průběhu hry, museli se vždy v celou hodinu dostavit na start, kde jim byla podána látka (bonbon), sloužící jako prevence před nákazou. Pokud by některý hráč nedorazil, byl pro jeho družinu připraven nějaký handicap. Bylo připraveno i několik questových úkolů, kdy jste mohli potkat mafiána s výhodnou obchodní nabídkou, uklizečku levně prodávající lék (nebo ji sprostě vydírat, že to povíte doktorovi), celníka čekajícího na tajné heslo či milionáře – hypochondra shánějícího léky jen pro svoji potřebu atd. Ale pokud jste neměli všechny 4 léky, bylo se lépe vyhnout teroristovi. A tak se celé odpoledne chodilo od stanoviště ke stanovišti, plnily úkoly typu najdi schované věci (automechanik) nebo odpověz na otázku „Kolik trpaslíků je před domem č.15 v ulici Bezručova?“, „Jak se jmenují zámečníci s příjmením Ron?“ či „Jaká je SPZ auta bez kol odstaveného v ulici Finská?“ (dispečer). Se všemi potřebnými věcmi rychle na start, kde se chytře přesunout po hracím plánu a vyléčit více nemocí než konkurenční tým. Bylo to napínavé, ale nakonec vyhrála mocná Čína vedená Medvědem.
Všichni jsme uvítali teplo základny, po vydatné večeři a vyhlášení výsledků tj. udělení Boodlerovy cenu (tj. obdoba Nobelovy ceny; boodler = úplatkář), došlo k promítání nějakého toho filmu. 
V neděli jako odměna za zamezení pandemie následovala návštěva místních pokusných laboratoří – což všichni přivítali s jásotem až poté, co pochopily, že se půjde do zoo na bílé tygry. Po návratu a obědě se uklízelo a vyrazilo směr ku Praze. Doufám, že souhlasíte, že to byla další vydařená mawadánská akce.