Oslava sv. Jiří

Termín: 24.4.2017
Autor: Pavouk

Dne 24. dubna 2017 se v naší velké klubovně uspořádala schůzka na oslavu svátku sv. Jiří – patrona skautů. Tento mezinárodní svátek přišli do klubovny uctít lidé ze všech našich oddílů. Na programu bylo předčítání z Legendy o světci, venkovní hry a nechybělo ani zpívání s kytarou. Na naši schůzku dorazila i mluvčí Junáka – Jitka Taussiková doprovázená štábem České televize, který u nás natočil krátkou reportáž.

Video na FB zdi ČT 24 

Očko ve vysílání v úterý ráno 25.4. na ČT 24 a ČT 1 v pořadu Studio 6 
(v čase 1:48:06)

Foto reportáž od Rychlíka