Přechod Brd - Výprava za tajemným endemitem*

Termín: 28.1.2012
Autor: Slanina

* Endemit – poslední žijící exemplář daného (živočišného) druhu

Tak jako téměř každý rok na přelomu Leden / Únor jsme se sešli u autobusového nástupiště č. 7 Na Knížecí, odkud jsme vyrazili na již notoricky známou trasu Mníšek pod Brdy – Kytínská louka – Babka – Řevnice. Letos se výprava nesla v duchu zajištění endemitu velice vzácného druhu živočicha. Ještě za Mníškem jsme se museli na lov endemitu řádně připravit. Samozřejmě se ještě neví, jaké parametry (velikost, hmotnost, síla / zda jde o brouka či o mamuta) endemit má, ale už je jisté že budeme potřebovat pořádnou síť, k jejíž výrobě nám postačí 10 m provázku zakoupeného v tuctovém obchodním řetězci.

Družstvo „A“ i družstvo „1“ se s úkolem popralo natolik, že sítě byly téměř jako od profesionála.

Na endemita jsme narazili opět za Stříbrnou Lhotou. Kdesi se však živočich schovával, čímž projevil značnou inteligenci (zkuste být živočichem, který o sobě ví, že je poslední svého druhu. A co se nestane - najednou se proti Vám rozeběhne polovina střediska MAWADANI. Vystrašený endemit ze svého úkrytu vydával pouze ustrašené nesouvislé pištivé zvuky (*--*/**/*--*//*--*/**/*--*). Inu, další stopa.

U Kytínské louky se nám endemit tak trochu ztratil, neb je plachý a na louce bylo nebývale rušno. Takže nám nezbylo, než si povyměňovat brděnky s ostatními skauty i skautkami, kteří nám
vyplašili našeho endemita.

Štěstí se na nás usmálo na rozcestí Červený kříž, kde jsme narazili na další stopu endemita. Věděli jsme, že v okolí rostou tři druhy bylin. Ať jsme hledali, jak jsme hledali, našli jsme pouze dva druhy ze tří. Co to znamená?

A) Endemit je býložravec 
– evidentně zmlsaný, protože pohrdl zbylými druhy bylin.
B) Endemit je masožravec 
– protože sežral všechny zmlsané býložravce v oblasti.
C) Endemit je všežravec 
– nastala současně možnost A i B

Nezbývá, než pátrat dál. Na další stopu jsme narazili o 500 metrů dále. Z nalezené stopy se nechá zjistit, že endemit má velice rychlý trávicí systém. Ano, bystřejším už došlo, jakouže stopu jsme našli. Pro vědecké účely bylo nutné tuto stopu sesbírat po okolí a donést na předem stanovené místo, aby se odborníci na našeho endemita mohli zabývat skutečně každým detailem. Pokud si právě říkáte, že se URČITĚ nebudete chtít stát odborníky přes téměř vyhynulé živočichy, pak
věřte, že onou zajištěnou věcí byly smrkové šišky v dubovém lese. 

Hon na endemita je vyčerpávající. Proto jsme museli najít nějaké místo, kde bychom si odpočinuli. Jen 20 minut odtud byla Babka. Tím se myslí vyhlídka se skalním převisem. Na cestě jsme zjistili, že nastal pravděpodobně jakýsi únik informací o našem tajném pátrání. Jak jinak lze pochopit, že se k našim vědeckým týmům přidávají bez našeho vědomí další lidé (jakási světluška z jakéhosi neznámého oddílu). Po zhodnocení celé situace radou starších jsme dospěli k názoru, že jde o špiona a tento byl tak nekompromisně pod dozorem nejdůvěryhodnějších členů našeho
střediska eskortován zpět do svého oddílu.

Pod Převisem na Babce byl rozdělán oheň, nad kterým se opékali nejenom vuřty. Protože nám však pátrání po endemitu zabralo docela hodně času, tak tato příjemná aktivita musela být zkrácena na minimum. Jelikož si endemit uvědomil, že jsme mu v patách, zrychlil. A proto jsme museli také přidat do kroku, aby nám nezmizel. Nakonec naše stíhací mise byla úspěšná. Endemit byl dostižen v Řevnicích na náměstí. A nejen to. Mimo endemita jsme narazili také na opatrovníky endemitů a také na predátory endemitů. Naše chvíle nadešla. Vyfasovali jsme uspávací šipky a šlo se střílet. Boj to byl krutý a lovci z Klondajku by se od našich Vlčat a Světlušek mohli učit, jak vystřílet vše, co se pohne.

Mise byla splněna. Akorát nevím, k čemu byla ta síť, když se pak nakonec použily uspávací střely. Takže teď rychle na vlak a domu. A opět za rok …. Kdo ví ?

Zapsal: Slanina