Registrace 2023

Platba každoročních členských příspěvků (REGISTRACE  na rok 2023) 

Blíží se konec roku a s tím spojujeme platbu každoročních členských příspěvků (zkráceně registrace). Každý člen našeho střediska musí 1x za rok zaplatit členský poplatek, ze kterého získáváme finanční prostředky pro činnost. Část těchto peněz středisko každoročně odvádí organizaci
Junák - český skaut z.s., která z tohoto hradí provoz kanceláře, distribuci skautských časopisů či udržuje technickou podporu pro činnost oddílů. 

Informace k platbě:
V letošním roce je členský příspěvek rozdělen do 5 registračních  kategorií, základní poplatek je 700,-. Registrační poplatek je nutné zaplatit do soboty 31. 12. 2022. Částky mimo hodnoty kategorií nepřijímáme.

  • měšec - částka 700,-
  • měšec + - částka 900,-
  • bronzové prasátko - částka 1200,-
  • stříbrné prasátko - částka 1500,-
  • zlaté prasátko - částka vyšší jak 1500,- 

Poplatek za využití STS (skautská telefonní síť) je 200,- za každé registrované číslo.

Jak zaplatit:
Bezhotovostně na účet střediska:  2700411467/2010 
VS = číslo oddílu (319 - skauti a vlčata, 126 -  skautky,světlušky a benjamínci , 445 - roveři, 326 - oldskauti)
Poznámka platby: Registrace 2022/ „jméno dítěte“ (případně sourozenců pro sdružené platby + počet STS čísel)

Vaše platby na transparentní účet můžete sledovat zde.

QR kódy pro platbu:

AKTIVNÍ MĚSTO - Pro členy s trvalým bydlištěm na Praze 6 je možnost v rámci programu aktivní město, získat až 600,- na registraci. V takovém to případě by byl pro Vás poplatek 100,- . Aktivita nese název "Schůzky členů střediska Mawadani". Pokud tuto možnost využijete, napište prosím email na kocovakk@seznam.cz , pokud tak neučiníte, budete vedeni jako dužníci.

Předem děkujeme za včasné zaplacení registrace a dodržení pokynů pro platbu. V případě dotazů kontaktujte prosím vedoucí oddílů nebo vedení střediska, viz kontakty.

Středisková rada