Registrace 2024

Platba každoročních členských příspěvků (REGISTRACE na rok 2024) 

Každý člen našeho střediska musí každý rok zaplatit členský poplatek (registraci), ze kterého získáváme finanční prostředky pro činnost. Část těchto peněz středisko každoročně odvádí organizaci Junák - český skaut z.s., která z tohoto hradí provoz kanceláře, distribuci skautských časopisů či udržuje technickou podporu pro činnost oddílů. 

Informace k platbě:
V letošním roce je členský příspěvek rozdělen do pěti kategorií, základní poplatek je 800 Kč. Registrační poplatek je nutné zaplatit do
čtvrtka 30. 11. 2023.
Částky mimo hodnoty kategorií nepřijímáme.

  • měšec - částka 800 Kč
  • měšec + - částka 1000 Kč
  • bronzové prasátko - částka 1200 Kč
  • stříbrné prasátko - částka 1500 Kč
  • zlaté prasátko - částka vyšší než 1500 Kč

Poplatek za využití STS (skautská telefonní síť) je zrušen!

Jak zaplatit:
Bezhotovostně na účet střediska:  2700411467/2010
VS: číslo oddílu (319 - skauti a vlčata, 126 -  skautky,světlušky a benjamínci , 445 - roveři, 326 - oldskauti)
Poznámka platby: Registrace 2024/ jméno dítěte (případně sourozenců pro sdružené platby)

Vaše platby na transparentní účet můžete sledovat zde.

QR kódy pro platbu:

Příspěvek Aktivní město
Pro členy s trvalým bydlištěm na Praze 5 nelze vzhledem k podmínkám stanoveným radnicí příspěvek čerpat.
Pro členy s trvalým bydlištěm na Praze 6 je možnost v rámci programu aktivní město získat příspěvek na uhrazení 800 Kč. Aktivita nese název "Pravidelné schůzky střediska Mawadani". Pokud tuto možnost využijete, napište prosím email svému vedoucímu.

Předem děkujeme za včasné zaplacení registrace a dodržení pokynů pro platbu. V případě dotazů kontaktujte prosím vedoucí oddílů nebo vedení střediska, viz kontakty.

Středisková rada