Vzpomínka na představení Labutího jezera v Praze

Termín: 17.12.2009
Autor: Kája Pávek

Když jsem před časem navštívil svého přítele v Praze, ukázal mi mimo jiné představení opery P.I.Čajkovského v inscenaci skupiny skautů pod vedením režiséra, scénáristy a architekta scény pana M.R. Pštrosse. Musím uznat, že jsem byl ohromen dokonalostí této inscenace. Dílo, které je obvykle provozované velkým ansámblem na rozlehlém jevišti se tentokrát vměstnalo na docela malou komorní scénku a dlužno říci, že s úspěchem. Režisér, aby předešel nepochopení složitého děje, divákům před každým aktem vysvětlil o co půjde, aby zbytečně netápali. Kulisy v černé barvě jakoby podtrhovaly tragedii opery a na závěr zářivé světlo podtrhovalo vítězství dobra nad zlem. Je pochopitelné, že tato amaterská skupina si nemohla dovolit živý orchestr a tak hudba plynula z reproduktorů takovým způsobem, jako by byla přítomna.
Odettu hrál bratr Š., který pod citlivým vedením režiséra předvedl roli s výrazovou vroucností a něhou. Postava Rudovouse přímo naplňovala diváky děsem svou opravdovostí. Princ se svým samostřílem, předváděl takové kreace, že se divákům až tajil dech. S ohledem na menší taneční soubor byly omezeny některé partie, jako pad-de-vue, to ale neubralo choreograficky dokonalému provedení.
Musím se přiznat, že jsem byl ohromen mistrovským vedením představeím režiséra M.R.Pštrosse. Jsem jen rád, že jsem byl ujištěn, že se do Hollywoodu nechystá. To bych to mohl zabalit (v orig. to have it roll over).

Walter A. Brezczinsky, mamager a producent. 
Los Ageles, Sunset Blw. 2345