Tábor 319. oddílu (skauti a vlčata) 2021

Oznámení:
Vzhledem k současnému pandemickému stavu nemůžeme s jistotou říci, za jakých podmínek tábor proběhne. Přesto tábor připravujeme a budeme vás informovat v případě aktualizace pokynů z ústředí Junáka. Předesíláme, že nutnou podmínkou konání tábora je z naší strany možnost zajištění epidemiologicky bezpečného prostředí pro děti i vedoucí. Připomínáme, že jednou z podmínek účasti je absolvování celého tábora bez pozdějšího příjezdu nebo dřívějšího odjezdu.

PODMÍNKY BEZINFEKČNOSTI PRO PŘIJETÍ K ÚČASTI NA TÁBOŘE:
Kromě běžných podmínek bude vzhledem k riziku onemocnění Covid-19 vyžadováno od všech účastníků potvrzení o negativním PCR testu na Covid-19 ne starší než 168 hodin (stále se jedná o upřesnění tohoto opatření). Bez předložení tohoto potvrzení nelze účastníka přijmout. Dále akceptujeme potvrzení o uplynutí 22 dní od první dávky očkování nebo nejvýše 180 dnů od prodělané nákazy. (podmínky se mohou změnit)

UPOZORNĚNÍ: V některých případech evidujeme problém s podstoupením PCR testu zdarma. Pokud je dítě testováno PCR testy ve škole, je možné, že se tyto budou počítat do zmíněných dvou testů zdarma - ověřte nárok před navštívením testovacího místa.

SCHŮZKA PRO RODIČE
Schůzka pro rodiče se letos konat nebude.

TERMÍN
skauti 1. 7. až 17. 7. 2021
(včetně vlčat starších 11 let - detaily sdělí vedoucí)
vlčata 4. 7. až 17. 7. 2021

MÍSTO

Dřešín (okres Strakonice)

ODJEZD / NÁVRAT
Odjezd skauti: Čtvrtek 1. 7. ve 12.30 (odjezd 13.00, včetně zavazadel), stání autobusů na Smíchovském nádraží. Doražte včas, bude provedena vstupní zdravotní kontrola.
Odjezd vlčata: Individuálně (dopravu neorganizujeme) v neděli 4. 7. Příjezd na tábořiště 14.00 - 16.00. Vstupní zdravotní kontrola bude provedena po příjezdu na tábor, nutné mít vlastní potvrzení o bezinfekčnosti.
Návrat: Sobota 17. 7. na Smíchovské nádraží předběžně okolo 15.30 (upřesníme v den návratu), včetně zavazadel.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ
Přihláška na tábor + zdravotní způsobilost SKAUTI
Přihláška na tábor + zdravotní způsobilost VLČATA
Souhlas s poskytováním informací o zdravotním stavu účastníka
Vyplněné přihlášky (skeny) zasílejte do 13. 5. 2021 na petrjarosg@gmail.com, do předmětu uveďte "Přihláška tábor 2021". Originály (včetně potvrzení o způsobilosti a souhlasu) odevzdejte při odjezdu.

Doporučený seznam věcí

CENA A PLATBA TÁBORA
skauti: 2700 Kč
vlčata: 2400 Kč

Platbu zašlete do 3. 6. 2021 na transparetní účet podle pokynů níže:
číslo účtu: 2700411467 / 2010
variabilní symbol: 319
poznámka: tábor 319 / "jméno dítěte"

Účet je transparentní, platby můžete sledovat na této stránce.

Pro tento rok je možné získat příspěvek 1000 Kč od MČ Prahy 5 přes portál aktivnimesto.cz. Po potvrzení příspěvku bude částka zaslána zpět na účet plátce (rodiče) po skončení tábora (před konáním akce je nutné zaplatit plnou cenu tábora).

DŮLEŽITÉ TERMÍNY A DOKUMENTY
Účast je podmíněna včasným odevzdáním těchto dokumentů:

  • Přihláška - zaslat do 13. 5. 2021
  • Platba - zaslat do 3. 6. 2021
  • Posudek o zdravotní způsobilosti účastníka - odevzdat při odjezdu.
  • Souhlas s poskytováním informací o zdravotním stavu účastníka  - odevzdat při odjezdu.
  • Kopie očkovacího průkazu (stačí stránky se záznamy a identifikací) - odevzdat při odjezdu.
  • Kopie kartičky zdravotní pojišťovny - odevzdat při odjezdu.
  • Potvrzení o bezinfekčnosti - podepsat formulář u zdravotníka při odjezdu (skauti i vlčata), případně dodat vlastní vyplněný formulář.
VEDENÍ
vůdce tábora – Jan Kubovčiak (Šídlo)
zástupce vůdce – Petr Jaroš (Otazník)
zdravotník – Ondřej Vykoukal (Buzz)

informace: jakubovciak@gmail.com

ADRESA
Skautský tábor - 319. oddíl
"jméno dítěte" 
Dřešín 18 
3 8 7 1 9 pošta Čestice

Můžete posílat balíky (nejlépe začátkem týdne) - adresát si vždy může vybrat 3 věci pro sebe. Zbytek jde do společných zásob tábora.

Tábor je finančně podporován MHMP.