Tábor 319. oddílu (skauti a vlčata) 2022

Oznámení:
Vzhledem k současnému pandemickému stavu nemůžeme s jistotou říci, za jakých podmínek tábor proběhne. Přesto tábor připravujeme a budeme vás informovat v případě aktualizace pokynů z ústředí Junáka. Předesíláme, že nutnou podmínkou konání tábora je z naší strany možnost zajištění epidemiologicky bezpečného prostředí pro děti i vedoucí. Připomínáme, že jednou z podmínek účasti je absolvování celého tábora bez pozdějšího příjezdu nebo dřívějšího odjezdu.

SCHŮZKA PRO RODIČE 
Informační schůzka proběhne 25.5. od  19:00 v klubovně na Okrouhlíku a je doporučena rodičům nováčků ve skautu. Předmětem bude hlavně doporučené táborové vybavení, popřípadě jiné praktické, či organizační záležitosti.

TERMÍN
skauti 1. 7. až 16. 7. 2022
(včetně vlčat starších 11 let - detaily sdělí vedoucí)
vlčata 4. 7. až 16. 7. 2022

MÍSTO

Dřešín (okres Strakonice)

ODJEZD / NÁVRAT
Odjezd skauti: 1.7. přesný čas a místo doplníme
Odjezd vlčata: 4.7. přesný čas a místo doplníme
Návrat: Sobota 16. 7. na Smíchovské nádraží, čas upřesníme, včetně zavazadel.

DOKUMENTY
Přihláška na tábor + zdravotní způsobilost SKAUTI
Přihláška na tábor + zdravotní způsobilost VLČATA

Souhlas s poskytováním informací o zdravotním stavu účastníka

Vytištěné a vyplněné přihlášky nám prosím v průběhu dubna doneste/pošlete po dětech, nejpozději do 13.5.2022.
Zdravotní způsobilost se bude vybírat až při odjezdu.

Doporučený seznam věcí - stejný jako minulé roky

CENA A PLATBA TÁBORA
skauti: 2700 Kč
vlčata: 2400 Kč

Platbu zašlete do 3. 6. 2022 na transparetní účet podle pokynů níže - Prosíme o důkladné vyplnění platby:
číslo účtu: 2700411467 / 2010
variabilní symbol: 319
poznámka: tábor 319 / "jméno dítěte"

Účet je transparentní, platby můžete sledovat na této stránce.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY A DOKUMENTY
Účast je podmíněna včasným odevzdáním těchto dokumentů:

  • Přihláška - donést vytištěnou a vyplněnou v průběhu dubna vedoucím - na schůzku
  • Platba - zaslat do 3. 6. 2022
  • Posudek o zdravotní způsobilosti účastníka (v dokumentu s přihláškou) - odevzdat při odjezdu.
  • Souhlas s poskytováním informací o zdravotním stavu účastníka  - odevzdat při odjezdu.
  • Kopie očkovacího průkazu (stačí stránky se záznamy a identifikací) - odevzdat při odjezdu.
  • Kopie kartičky zdravotní pojišťovny - odevzdat při odjezdu.
  • Potvrzení o bezinfekčnosti - podepsat formulář u zdravotníka při odjezdu (skauti i vlčata), případně dodat vlastní vyplněný formulář.
VEDENÍ
vůdce tábora – Petr Jaroš (Otazník)
zástupce vůdce a zdravotník – Matěj Balík (Pavouk)

informace: petrjarosg@gmail.com

ADRESA
Skautský tábor - 319. oddíl
"jméno dítěte" 
Dřešín 18 
3 8 7 1 9 pošta Čestice

Můžete posílat balíky (nejlépe začátkem týdne) - adresát si vždy může vybrat 3 věci pro sebe. Zbytek jde do společných zásob tábora.

Tábor je finančně podporován MHMP.