Tábor 319. oddílu (skauti a vlčata) 2023

Veškeré potřebné a organizační informace budou průběžně doplňovány, prosím sledujte tuto stránku a Vaše emailové schránky.

TERMÍN
skauti 30. 6. až 15. 7. 2023 

vlčata 3. 7. až 15. 7. 2023

MÍSTO

Dřešín (okres Strakonice)

ODJEZD / NÁVRAT
Odjezd skauti - pátek 30.6. sraz v 12:20 Na Knížecí ve vestibulu metra

Odjezd vlčata - pondělí 3.7. sraz v 11:45 Na Knížecí ve vestibulu metra

Návrat skauti i vlčata - sobota 15.7. přibližně v 15:30 Na knížecí u Lidlu, i se zavazadly

PŘEDÁNÍ ZAVAZADEL A DOKUMENTŮ
Hromadný výběr zavazadel vlčat i skautů - čtvrtek 29.6. 17:00-19:00 v klubovně na Okrouhlíku

Na předání zavazadel doneste i následující dokumenty:

  • Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (v dokumentu u přihlášky) - podepsané od lékaře
  • Souhlas zákonných zástupců s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte (v dokumentu u přihlášky)
  • Kopii kartičky VZP dítěte

DOKUMENTY
SKAUTI Přihláška na tábor + zdravotní způsobilost + souhlas s poskytováním zdravotních informací
VLČATA Přihláška na tábor + zdravotní způsobilost + souhlas s poskytováním zdravotních informací

Vyplněnou a podepsanou přihlášku nám přineste do 14. 5. 2023

doporučený seznam věcí na tábor
Skauti si s sebou na páteční cestu přibalí i něco dobrého na grilování, které proběhne hned první večer 30.6. Nedoporučujeme kuřecí maso.

CENA A PLATBA TÁBORA
skauti: 3000 Kč
vlčata: 2700 Kč

Platbu zašlete do 14. 5. 2023 na transparetní účet podle pokynů níže - Prosíme o důkladné vyplnění platby:
číslo účtu: 2700411467 / 2010
variabilní symbol: 319
poznámka: tábor 319 / "jméno dítěte"

VEDENÍ
vůdce tábora – Petr Jaroš (Otazník)
tel. +420 605 355 117
zástupce vůdce a zdravotník – Matěj Balík (Pavouk) 
tel. +420 724 999 635

informace: petrjarosg@gmail.com

ADRESA
Skautský tábor - 319. oddíl
"jméno dítěte" 
Dřešín 61
3 8 7 1 9 pošta Čestice

Můžete posílat balíky (nejlépe začátkem týdne) - adresát si vždy může vybrat 3 věci pro sebe. Zbytek jde do společných zásob tábora.

Tábor je finančně podporován MHMP.