Jak jsme přispěli na Linku bezpečí II.

Letos jsme v rámci střediskové vánoční besídky opět prodávali lístky do tomboly. 100 % z ceny lístku jsme věnovali na podporu činnosti Linky bezpečí. 
Prodali jsme 400 lístků, kus za 10 Kč a vybrali celkem 4000 Kč.

Peníze jsme odeslali dne 21. 12. 2019 ze střediskového transparentního účtu. 

Všem, kdo si zakoupili lístky do tomboly, děkujeme a výhercům cen gratulujeme!