Náš tým 

Michaela Fojtová - Míša * 2000

Míša pomáhá při vedení skautek v 126.oddíle.  Často jí můžete spatřit s šálkem dobrého čaje, kterého dokáže vypít více než je zdrávo. Koníčků má Míša více než dost. Krom vyšívání, uklízení či dokonce venčení psů, ji můžete nalézt v temné komoře, kde vyvolává filmy. 

Benjamin Šustek - Ben *2000

Ben se podílí na vedení 319. oddílu skautů. Často ho můžete potkat na nějakém tom koncertě, kde jako bubeník rozjíždí pořádné tempo. Mimo to ovládá i hru na mnoho rozličných nástrojů včetně táborové trubky. Když zrovna někde na něco nehraje, věnuje se i fotografování. Momentálně studuje na 2. lékařské fakultě UK.

Alžběta Kočová - Očko * 1999

Očko spolu s Míšou vede skautky v 126.oddíle. Je také zástupkyní vedoucího 126. oddílu. Ve volném čase ráda cestuje, na akcích ji také můžete potkat s foťákem v ruce a minimálně 1x týdně visí hlavou dolů na lekcích aerojógy. Na táboře zas stojí s vařečkou v ruce a řídí chod kuchyně. Aktuálně studuje  speciální pedagogiku na UK.

Matěj Balík - Pavouk * 1999

Pavouk se podílí na vedení  319.oddílu skautů. Je střediskový mistr v psaní zápisů z akcí, což sami můžete ověřit v kronice na webu. Na různých akcích či u táborových ohňů ho pak můžete slyšet hrát všechny skvělé hity na kytaru. Momentálně studuje na 2. lékařské fakultě UK. 

Anna Pícková - Myška  * 1998

Myška se spolu s  Krtkem podílí na vedení 126. oddílu světlušek. Na skautských akcích je často vidět, jak se hrdinsky vrhá do akce i za cenu nějakého toho zranění. 

Petr Jaroš - Otazník  * 1998

Otazník spoluvede 319. smečku vlčat. Ve středisku se podílí i na vedení střediskových akcí a je zde i členem tajemného roverského kmene. Ve svém volném čase přemýšlí, jak na tábor do Dřešína dopravit klavír, na kterém by to pak u večerních táboráků pořádně rozjel!

Zuzana Fojtová - ZaZu  * 1997

ZaZu pomáhá ve vedení světlušek ze 126. oddílu. Ve středisku zastává také novou a o to neméně důležitou roli správce střediskového majetku a je členkoku okresní revizní komise. Na akcích ji nejen vidíte, ale hlavně slyšíte! Během chvilky je schopná svým pozitivním přístupem nakazit širší okolí, takže se často používá jako zbraň hromadného ničení špatné nálady! Také je členem tajemného roverského kmene.

Kateřina Kočová - Krtek  * 1997

Krtek je členkou 126. oddílu, kde pomáhá převážně při vedení světlušek. Mimo jiné vede i roverský kmen, je zástupkyní vůdce střediska. Aktivně se snaží zapojit do všech skautských akcí. V současné době studuje .

Luděk Urban - Lůďa * 1997

Lůďa je členem nově vzniklého tajemného roverského kmene a podílí se na vedení vlčat. Když zrovna někde neleze, tak studuje na fakultě informačních technologí na ČVUT.

Lenka Mánková  * 1994

Lenka je vedoucí 126. oddílu, je také členkou roverského kmene Stagar. Její hlas prostě nepřeslechnete a navíc ho můžete i slyšet každou neděli večer u Pražského Jezulátka.

Helena Kubovčiaková - Cipi  * 1993

Je dlouholetou vedoucí 126. oddílu. Je jednou ze zakládajících členek roverského kmene Stagar. V současné době doma vychovává dva čistokrevné mawadánce.

Dominik Dřížďal - Kondor * 1993

Kondor je členem roverského kmene Stagar, ale předně  vede vlčata z 319. oddílu. Když zrovna nefandí Bohemce, tak to někde válí na baskytaru nebo vaří chutná jídla.

Jan Kubovčiak - Šídlo * 1992

Šídlo je vůdce střediska a vedl 319. smečku vlčat. Kdykoliv je potřeba něco ve středisku udělat a zorganizovat, můžete se na Šídla spolehnout! 

Martin Pštross - Rychlík * 1988

Rychlík už ve středisku funguje okrajově. Jako člen střediskové rady má sem tam i nějakou tu poznámku doplněnou vzpomínkou na "staré dobré časy". Stále se pokouší pořádat herní soboty a rád pomůže i s nějakou tou skautskou akcí. Na akcích občas i fotí s nadějí, že se mu podaří vyfotit fotka, na kterou by mohl být i hrdý (zatím marně).

Lukáš Holoubek * 1986

Je současným hospodářem střediska Mawadani, kde v minulosti vedl vlčata z 319. oddílu a také celé středisko. Vystudoval VŠ Ekonomickou, v oboru již také pracuje.

Vašek Dráb * 1980

Vašek úspěšně převzal po Martinovi vedení 326. oddílu OSJ. Je prvotřídním bavičem při všech příležitostech (moderoval například vánoční besídky). Je také členem skautského pěveckého sboru Cantuta. Vystudoval geodézii na ČVUT, kterou se nyní profesně zabývá.

Michal Burda - Slanina * 1977

Slanina ve středisku zastává funkci tajemníka. Vystudoval Západočeskou univerzitu, Elektrotechnickou fakultu. V současnosti pracuje jako konstruktér kolejových vozidel (kéž by to byla nějaká dobrá tramvaj!). Baví ho technika, turistika, hlavolamy, skaut ... a navíc je šprýmař každým coulem :-)