Oslavy oldskautů

Termín: 14.5.2012
Autor:  Kája

Byla to slavnost náramná. Podle usnesení sboru nejstarších old skautů oblíbené kulaté narozeniny budou slaveny dohromady, nýbrž bychom se jednotlivě uslavili.
Oslabenci Karkule 90 (devadesát), Bača 85 (osumdesátpět), mladíci Kuf, Mungo, Ruda a Páka pouhých osumdesát.

Ke gratulacím byly připraveny tyto atributy :
krasopisně provedené diplomy jako obvykle obratně vyvedené Karkulem
méně kraspisné diplomy provedené Dědkem a Lenkou (za středisko) šátky s motivem skautského století (trochu nevhodné, ale barevné) turbánky staro vypadající s nápisem VOS.

Když se podařilo nadšené účastníky uklidnit, pronesl Merkur hezké pozdravení a vyslovení úcty všem, kteří nás v životě provázeli. S diplomy, potvrzujícími dosaženého věku a ozdobeni šátky, mohlo dojít k zahájení hostiny. Po zapění kultovních písní Živjó a Aby nás pámbu miloval, došlo na přípitek v podobě skutečného vína. To co bylo dál se nedá nazvat jinak než raut (česky žranice) - desítky chlebíčků, které připravila Rudova žena, dort s mawadánským znakem (táž autorka) a množství nejrůznějších sladkostí dodaných účastníky.

Kdo všechno přišel : dámy Marie Brůčková (za Catona), Hanka Lobkowiczová (za Frančezka), Bivoj, Mustafa, Boga a Dědek Kája. Z neznámých důvodů se nedostavil Páka - Jiří Skoblík, ale byl jednohlasně omluven.

Zdravici za středisko pronesli nebo chtěli pronést) Rychlík a Šípek - ten nás všechny vyobrazil a mihla se i Lenka.

Pak už jak to bývá se jen povídalo a povídalo a jedlo a pilo jak tomu na takových slavnostech bývá.

Rozešli jsme se naprosto důstojně, bez pomoci sanitky a po vlastních nohách naplněni dobrotami a jak věřím i spokojeností.

Podle skutečnosti zaznamenal v květnu 2012 Dědek Kája