Přechod Brd 2024 - Světlušky a Vlčata

Termín: 27. 1. 2024
Autor: Kaktus

Dne 27. ledna jsme byli vysláni coby průzkumná jednotka vlčat a světlušek do brdských kopců na operaci s krycím názvem Zimní přechod ve složení Žížala, Ema, Střela, Amálka, Eliáš, Miki, Měďák, Hoblík, Jožin, Pulec, Jirka, Drak, Ostříž, Pomeranč, Jenda a Kaktus. Účast rozhodně nebyla špatná, a navíc vedle nás vyrazily do náročného hornatého terénu také dva záložní týmy, a to benjamínci a skauti se skautkama a stařešinou. Neváhali jsme tedy a pěkně zrána se postavili do krátké půlhodinové fronty na autobus. 

Vystoupivše v podbrdském Mníšku a v dobré náladě jsme se vydali zmapovat složité pěšiny vedoucí tímto záhadným územím. Cestou jsme se důmyslně museli vyhýbat ostatním sabotérům, jež se pokoušeli zhatit náš úspěšný postup krajinou bombami, nálety a povodněmi. Našli se však i zrádci mezi námi, co zkoušeli tažení přerušit svými pokusy o utopení zastírajíce to za testování pevnosti ledové plochy. (kdo ví, kdo to asi mohl být).

Nedbali jsme těchto podvratných činitelů a pokračovali do první větší zastávky – na Kytínskou louku. Tam jsme sejmuli ze svých beder těžké batohy a navázali kontakt s ostatními pražskými skauty, jež zde připravovali louku na nástup v jednu hodinu. Účastníci Svojsíkova závodu z řad vedení také poznali své(ho) staré(ho) známé(ho), ale to by byl příběh zase na jindy. Téměř všichni se vydali ke stanu obklopeného obrněnými vozy, aby doplnili energii párkem v rohlíku za příznivou cenu, načež počali směňovat podivné papírky zvané Brděnky. Po chvíli dorazili také skauti a skautky a nenechali se dlouho přemlouvat k poskytnutí chalvy.

Zatímco skauti se skautkami odešli, my jsme dojedli chutné svačiny a pokračovali v putování ulehčeném nalezenou zkratkou. Opět jsme se setkali na Babce a rozžehnuli ohně k opečení lahodných uzenin. Poté jsme nabrali kurz Řevnice a také jsme nabrali nové Maxovo žehlicí prkno. Ve městě jsme stihli navštívit cukrárnu s milou obsluhou a vlakem jsme se dopravili zpět na Smíchovské nádraží, kde jsme se šťastně odebrali do svých domovů.