Předání Betlémského světla

Termín: 20.12.2013
Autor: Krtek

Zpětná výhra
Nevím, zda si pamatujete, ale letos v září se Dagny (skautky) účastnily pražského kola Svojsíkova závodu, kde jim výhra utekla pouze o pár bodů a jedno místo. Odjely potěšeny druhým místem, ale trochu zklamány, protože slibovaného postupu do republiky se nedočkaly. Uběhly přesně tři měsíce a Kořínek byla kontaktována pořadateli závodu. Když zvedla telefon, nevěřila, co slyší. Jsme totiž pozvány na Pražský hrad do chrámu svatého Víta předat kardinálovi Dominiku Dukovi, primátorovi hlavního města Prahy a starostovi Junáka betlémské světlo! Z důvodu, že Kukačkám, které se umístily na prvním místě, se nedalo dovolat, tak došlo na nás. Když jsem to já četla na Facebooku v naší skupině, vůbec jsem nechápala, jak se tohle mohlo stát. A řekla jsem si jedno, tohle je pro mě ta výhra ze závodu.

Očekáváný den D nastal 20. 12. 2013. Všichni (Bleška, Ťapka, Myška, Zazu, Míša, Očko, Krtek, Mája a Kroll) jsme se sešli už v 14:30 před chrámem svátého Víta. Chvilku jsme čekali, zda nezahlédneme nějakého dalšího skauta, ale marně. Tak jsme vstoupili dovnitř do chrámu. Tam nám Delfín (ne ten od nás) dal do ruky lucernu se světlem a náš cíl byl jasný. Jít dál do chrámu a zjistit, jak to celé bude probíhat. Dostal se nám do ruky jeden papír, kde to bylo všechno vysvětlené. Pfff, zdálo se to těžké. Hodinky odbily 15 hodin a šlo se na to. Přišli všichni významní hosté a pak průvod skautů v čele se sestrami Zelenými (Bleška a Ťapka) a za nimi všichni ostatní i kluci Mustangové, kteří byli první v pražském kole.

Předání světla kardinálovi proběhlo docela hladce, jen za začátku byl problém najít dvířka. Po zapálení hlavní svíce jsme se vydaly k betlému, zde jsme měly své pole působnosti. Již cestou tam jsme se usmívaly do desítek foťáku a kamer. Po dlouhém focení jsme rozdaly pár rozhovorů a s potřesením levice s Josém jsme odcházely domu s dobrým pocitem.