Sectiones in natura

Termín:  6.3.2022
Autor: Kosmas

Sectiones in natura

A tak se sešli šestého mařece léta páně 2022 členové družiny, aby se na Vidoulské stráně vydali a společně proti větrem navátému pleveli bojovali.
Nemajíce nic jiného než silné nóžky, pily i hrábata, začaly družiny pleniti rudavě zbarvenú zem.
Mladí i staří do roboty přispěchali, aby dobré zemi udělali a včelkám samotářkám nový domov postavili.
Někteří aj z vrchu přivandrovali a po zadnici ze srázu sjeli.
Velký kus práce urobili, bo doufali, že i Roháčisko na jaře spatřiti by mohli.
V pólce práce si dobrú chvilku dali, aby síly načerpali a znovu se do bohulibé činnosti vrhli.
I nejednu třešeň pokáceli, neb i ty tu býti neměli a na pískovcových svazích jen překáželi.
Bohužel i jeden pěkný pařez za oběť jim padl, neb moc horliví někteří z nich byli a domov drobných živočichů trochu poničili.
Tak tvrdě pracovali, že aj z nebes ulity létaly a některé z nich zasypávaly.
Pak pravila jedna z nich: „Tož dobrú práci jsme tohoto dne udělali a za tu práci i oheň zažehneme a dobré uzeniny si na něm upečeme.“
A tak se hodovalo, medem i hořčicí se nešetřilo a nakonec nejedno břicho nasyceno bylo.
Po hostině druhá část roboty nastala a už se aj výsledek dostavil.
Na úplný konec se družiny pohledem na dobře odvedenú práci pokochaly a nářadí posbíraly.
Ale jaká to nešťastná událost se odehrála, když jedny nóžky sa ztratily.
Marně členové naříkali a bědovali, nóžky sa neukázali.