Výprava s Hiawathou na severní pól

Termín: 20.-22.10. 2023
Autor: Ministr

Mysleli jste si, že Hiawatha a Mawadani jsou střediska, bojující mezi sebou? Já taky, ale války nikdo nemá rád obzvlášť ne skauti, a proto když jsem dostal od Šimona z Parády a Vlčáků nabídku na mírový víkend, neváhal jsem a ihned jsem nabídku přijal. 

Když jsem ale večer před zahájením analyzoval veškeré dostupné dokumenty počínaje Listinou lidských práv a svobod a konče pravidly vlčat 319. oddílu, napadlo mě mírový víkend využít v náš prospěch a získat si další oddíl pod hlavičku střediska Mawadani. Posbíral jsem proto vojáky z řad skautů, skautek a i nějaké staré kosti z řad Mláďat a vydal se s nimi na mírový víkend. 

Dorazili jsme do naší klubovny, kde jsme si nakreslili vlajku a vzhledem k tomu, že armáda PaVu byla trochu ochromená, tak jsme zvládli zhlédnout celý film Red Notice ještě před tím, než se k nám armáda z Hiawathy vůbec dostala. Kolem osmé ale začalo pořádné maso, naši klubovnu začala obléhat silná armáda zkušených skautů a skautek z řad PaVu. Po krátké poradě s rovery jsme si uvědomili, že válka nemá smysl a raději přejdeme na jiný plán, který počítal s napadením nepřítele zevnitř.

Náš plán jsme začali jednoduše, všem Mawadáncům jsem dal za úkol se co nejvíce poznat s jinými skauty, abychom mohli proniknout až za jejich obranu. K tomuto úkolu jsme využili tvz. seznamovací hry. Nikomu se moc seznamování nepodařilo, a proto jsme nebyli schopni do nepřátelských řad proniknout ani zevnitř. Jediný, kdo si úkol vzal k srdci byl Drak, který se do nepřátelských řad dostal tak hluboko, že ho už ani nebylo schopné vytáhnout. Ve zkratce ho lidé z Hiawathy úplně pozřeli.

Další den jsme se vykašlali na jakýkoliv plán a raději jsme se vydali na výlet. Výlet byl dlouhý, ale šli jsme dál a dál, až jsme došli na severní pól. Bylo to neuvěřitelné. Severní pól ale není nic pro skauty, a proto jsme nasedli na vlak a raději se vrátili zpátky na Okrouhlík. Zde nám Drak připravil **v této části textu si nedokážu vzpomenout na správné slovo** guláš a po polední pauze nás čekal kvíz. K večeru jsme si zahráli fotbal a v osm večer už začínalo StarDance. Poslední přeživší ještě stihli kouknou na film a poté už šli všichni definitivně spát.

Ráno jsme poklidili klubovnu a vyrazili směrem do Lidlu. Zde si všichni nakoupili ingredience na oběd a následně jsme se vydali do lesoparku Cibulka. Tam se ale ukázala pravá tvář Hiawathy a vypukla velká válka ve formě vlajkovky. Bojovalo se tvrdě, ale po hodině času všem vyhládlo a dali jsme si společný oběd z ingrediencí, které jsme si nakoupili. Některé týmy si vytvářely teplá jídla, zatímco jiným stačila bageta a kus salámu. Roverům moc chutnal kebab.

Uzavřel bych víkend asi tím, že boje mezi středisky jsou a stále budou a nejspíš bude potřeba někdy mírový víkend zopakovat a vylepšit nějaké detaily, aby líp fungoval.