Zápis z HKV 3D

Termín: 17.10. - 19.10.2014
Autor: Pavouk

Zápis z kroniky ctihodného kronikáře města Campus

I stalo se, že ve dnech 17. -19.10. roku 1693, přijel do našeho města pastor Earnest Goodfellow. Několik lidí z města se rozhodlo, že s ním pobude v jedné chatě přes víkend. Mezi těmito lidmi byli i takoví páni, jako je Starosta města, nebo i všichni tři radní Campusu, nechyběli tu však ani žebráci, či obchodníci, zkrátka tam byli všichni, kdo chtěli pobýt v přítomnosti pastora.

Dohromady se sešli již v pateční večer a každý se živil podle svých možností. Na cestě do této chaty prý někteří potkali i bludičky. Jelikož je pastor velmi skromný, museli všichni hosté spát v jedné místnosti. Naštěstí si pouštěli veselé historky o Východní Evropě na dobrou noc.

Ráno dalšího dne bylo pro bohatší hosty šokující, neboť k snídani byly pouze rohlíky s marmeládou. Již v tuto chvíli si někteří reptali, proč je ten pastor zval, když je ani nedokáže pořádně nasytit. Dopoledne bylo stráveno nad deskovými hrami při hudbě, která byla vybrána hosty. Obzvláště velký úspěch sklidila Beethovenova Pátá Symfonie.

Oběd vařil z velké části pastor, avšak dva radní mu s tím pomáhali. Naneštěstí se popáleninám nevyhnuli. K obědu byly Boloňské těstoviny, kterých bylo bohužel pomálu (alespoň tak mi to řekl jeden z radních). Po obědě spousty lidí dumalo nad důvodem pastorova příjezdu a někteří si mysleli, že s tím má něco společného vymycování satanismu.

Hosté měli možnosti si vyzkoušet nový sport. Spočívá to v chození po prapodivném placatém laně mezi dvěma stromy. Všichni to nakonec uznali jako dobrou metodu kácení stromů. Po nějaké době strávené na této chatě se společnost začala rozdělovat do několika skupin. Tak například dva radní byli pořád spolu a ten třetí, který se snad koupe v penězích, byl velmi žádaný. Hodně se také stýkal knihovník s pastorem a dokonce nařkli jednoho z hostů, že má za ženu čarodějnici. Starosta prohlásil, že dalšího dne se bude konat soud, kvůli této věci.

V těchto chvílích se začalo vše točit kolem peněz a i žebrák byl již bohatší, než knihovník. Společnost se tedy rozhodla, že navštíví městské katakomby. Takovou hrůzu většina z nich ještě nezažila a tak se všichni vrátili ke svým problémům. Po návratu do chaty se začalo šuškat něco o uhranutí pomocí lektvaru a prý v tom měla prsty i babka kořenářka.

K večeři byla jakási středoamerická placka s masem. Nemám co dodat. Kolem chaty se dokonce začali objevovat nějaké pentagramy, tak bylo jasné, že je zde nějaká čarodějnice, avšak těchto symbolů si nikdo moc nevšímal. Poté šel starosta slíbit slib na svou čest nad oheň. Každý ví, co slíbil. Když se skupina vrátila do chaty, pustili si biografický snímek a pak se zkusili vyděsit pomocí nějakých moderních technologií.

Následovalo další pouštění Evropských historek a skoro všichni šli spát. Dva lidé však ne. O půlnoci vstali a nad hořícím pentagramem obětovali žábu a kozu při pronesení latinské formule. Nikdo si jich však nevšiml.

Dalšího dne ráno propukla panika nad nastávajícím soudem. Pastor s knihovníkem navíc objevili satanovy symboly a začali je složitou cestou ničit. Nejbohatší z radních musel opustit Campus a o jeho peníze se hodně lidí málem popralo. U soudu byli dva zbylí radní obžalováni z čarodějnictví a stejně tak knihovník. Asi byste řekli, že radní rovnou skončili na hranici, avšak povedlo se jim uhranout soudce a nutit ho aby hlasoval v jejich prospěch. I tak byl jeden radní shledán čarodějnicí a druhý jeho učněm.

A tak se pastorovi povedlo vyhnat zlo z Campusu a jako oslavu uspořádal vzájemnou střelbu z nesmrtících zbraní a všem se to líbilo. K obědu toho dne byla polévka s malým podílem oregana.

Poté si všichni hosté sbalili a mohli vyrazit domů. 

Zapsal ctihodný kronikář Araneae