The H.K.V. 11

Kdysi býval pro 319. oddíl čas mezi říjnem a listopadem dobou temna. Bylo to období, na které vzpomíná jen hrstka stařešinů a jen když se jim myšlenky skutečně zatoulají, protože na tuto dobu nechce nikdo vzpomínat. Bratr skaut byl bratru skautu vlkem. Bylo to období hustých mlh, hladových psů, plačících dětí, doba sychravého počasí, neutuchajícího mrholení a černých mračen táhnoucích se po bledé obloze. Bylo to období, kdy i nejsilnější vůle prohrávaly souboj s nekončící šedí.

A pak se jako světlo na konci tunelu objevilo HKV. Hezká Klidná Výprava (jak nyní zní oficiální název, který ale není pravdivý) se stala majákem zašedlého října a listopadu. 
HKV (familiérně HKVčko) ukázalo směr, kam se skaut může vydat, něco, pro co může aspirovat, něco k čemu může tíhnout.
Dnešní moderní skauti z 319. oddílu si už nedokáží představit dobu před HKV, ale tuší, že HKV je darem od… …vůdců. 

Pokud tedy můžeš jet na HKV, tak musíš jet na HKV… Jeden moudrý mudrc kdysi řekl: “Do or do not, there is no try!” Neumím anglicky a proto jen předpokládám, že to je moudré a že by se tím skauti z 319. oddílu měli řídit…
 

Říká se, že pokrok nezastavíš...
Také se říká, že vše již bylo řečeno...
Říká se, že se toho hodně říká...
Tak dost těch řečí, čeká nás ještě dost práce!

                                                                          Tomáš Marný, jeden z předních mluvčí filosofického směru Avidismus

Přihlasit na akci se můžete vyplněním formuláře, odkaz ZDE... (prosíme o vyplnění do 2.11., ale čím dříve, tím lépe)

Případné dotazy směřujte prosím na vedoucí na konci schůzek (nebo pište panu Richardu Leakovi na mail mstrauss@seznam.cz).

Termín: 10.11. - 12.11.2023
Sraz: v pátek, v 18:40, Smíchovské nádraží, u zastávky autobusu 361 
Návrat:  v neděli, v 17:03, Smíchovské nádraží, konečná zastávka autobusu 361 (možná dojde k úpravě)
Místo:  Středisko Letectví a Průzkumu - Y
Cena: 400,-

S sebou: Jídlo a pití na páteční večer, oblečení na víkend, spacák, karimatku, přezutí, jídelní set (ešus, hrníček, lžíce), NERF + náhradní munice (tradičně pokud máte), plavky a ručník, medžiky (pokud máte), drobný dárek na oslavu Dne Propojení (11.11.), barevné tričko bez výrazného potisku (černá a bílá nejsou možnost).
Doporučený seznam se ještě rozroste, prosím sledujte tuto akci pro případné aktualizace.

Vložil: člen rady RLE

Hic sunt leones et alia vermes.
Hic textus ab interprete translatus est. 

Lost in translatione.

Lexikon Genesis D (nový transplanetární vyhledávač, který byl spštěn RLE k 10. výročí vzniku ČFS) - nejvyhledávanější termíny:

Česká federace států (ČFS)
Po rozpadu západního světa vznikla na území Evropy nová federace států pod vedením Česka. Hlavní město Bohemika (dříve známo jako Praha) je středem nejen politické moci, ale i vědy a techniky 22. a 23. století. Úředním jazykem je Bohemština (historicky známá jako Čeština). 

Mnoho jazykovědců přisuzuje velký vývoj ve vědě a technice v této geopolitické oblasti právě přechodem na Bohemštinu, která není extra bohatá na filosoficko-vědecké termíny, ale spíše na vulgarismy. Pro tento neobvyklý stav se vžil nový termín - Sprostá věda nebo též Vulgarvěda. Vědci sice nemohou dokonale vyjádřit nové vědeckofantastické myšlenky, ale zato mohou naprosto přesně ze sebe dostat frustraci při nepovedeném pokusu - neúspěch se tudíž stává snesitelnější a proto je i snadnější odlepit se od příslovečného dna a najít správnou cestu v řešení jakéhokoli problémů. 

Vulgarvěda se tedy stává majákem v novém světě, kde se rozpadají všechny jistoty a kde jde každý každému po krku. Ruku v ruce s vulgarvědou jde i filosofický směr Avidismus, který pomáhá formovat pevné základy na níž ČFS stojí i v současnosti.

Hlavním tématem současného světa jsou cesty ke hvězdám. I díky neuvěřitelnému pokroku v oblasti kryospánku (zásluhou další bohemistické přednosti - lenošení a kapitálu od RLE - Richard Leak Enterprises) je nyní možné cestovat k nejbližším hvězdám a objevovat nové, obyvatelné světy. ČFS byla první, která se svým projektem Hvězdných Korábů Václav odstartovala expanzi lidstva na cizí planety. Zhoršující se stav naší domovské planety Země uspíšil i vývoj poslední verze HKV. Na dalekou cestu se tedy vydal nejnovější Hvězdný Koráb Václav 11 se svou profesionální posádkou.
Až se tito průkopníci (hvězdní junáci) probudí do nového světa, my už tu možná nebudeme. Oni však započnou novou éru pro ČFS!

Stručná historie ČFS a jejích úspěchů
1995 - Klubovny na Okrouhlíku se dostávají do rukou skautů ze střediska Mawadani. Toto je první krok ke vzniku velínu pro kosmické lety na Klamovce.
2105 - založení České Federace Států (zakládajicí státy jsou Česko, Polandie, Německo-Rakouské dominium, stát Benelux, Římské císařství a Slovenďarsko)
2108 - poslední státy starého kontinentu se připojily k ČFS (Francouzsko-Španělská unie, Malá Británie,  Skotské velkovévodství, Skandinávská republika i Baltika)
2113 - Žatecký chmel se stává národní rostlinou a nahrazuje tak národní strom -  Lípu (poslední Lípa byla pokácena roku 2100)
2115 - velký celofederální sjezd k oslavám 10 let od vzniku ČFS - jako státní vlajka odsouhlasena vlajka bájné České republiky, jako hymna zvolena píseň “Po vítězství plujeme”. RLE spouští svůj nový prohlížeč Lexikon Genesis D (mezi běžnou populací nazývaný LegenD)
11. 11. 2121 - státní svátek - Den propojení - otevření nových stanic linky metra F (pro lidi žijící mimo Bohemiku je to růžová linka) - Olomouc a Brno. Při přestřihnutí slavnostní pásky prohlásil tehdejší federální prezident Pepa von Brno, že to je pro lidstvo největší technologický skok od vynálezu kola a zkrocení ohně. Pro Olomoučany a Brňany tímto nastává nová éra světlých zítřků v tunelu. V tento den také zaniká lokální název pro tramvaje - šalina. 
10. 7. 2128 - první vesmírná loď ČFS - Hvězdný Koráb Václav I - vybuchuje nedaleko planety Venouše při pokusu o spuštění nadsvětelného pohonu Nadsvětlon 1.0. Vědci z velínu Klamovka ze sebe dostávají frustraci několik dní - tento den se navždy bude připomínat jako Svátek zhasnutých nadsvětel. Celá ČFS tento den vyjadřuje svou lítost vypínáním všech světel.
13. 8. 2130 - Měsíční stanice Petřiny II. potvrzuje úspěšný nadsvětelný skok Hvězdného Korábu Václav 2. Tímto datem oficiálně začíná éra objevování hvězd. 
2133 - HKV 3 objevuje první mimozemský život, když sráží a usmrcuje galaktického keporkaka. Tato událost vede ke zlepšení bezpečnosti všech HKV modelů - nově jsou nainstalovány na přední skla stěrače. 
2142 - RLE (Richard Leak Enterprises) - jedna z nejbohatších společností planety - se kapitálově začne spolupodílet na výstavbě HKV. Díky těmto financím se výrazně urychluje vývoj některých klíčových technologií - kryospánkové komory, vylepšení pomocných systémů a senzorů, vývoj umělé inteligence a androidů, a do všech korábů je přidán nový kávovar s trochu lepší kávou.
2150 - Avidismus se stává oficiální filosofií ČFS.
2172-2185 - HKV 4, 5,6 a 7 vyráží se svými posádkami na nové planety. Cesta bude trvat desítky let a následná komunikace k nám nejspíš doputuje až za 100 let od startu.
2201 - oslava nového století je zahájena odletem HKV 8, 9 a 10
2222 - Nejnovější HKV 11 startuje za trochu bouřlivých ohlasů veřejnosti, která žije v čím dál více nehostinných podmínkách.

Avidismus 

“Stop! (příkaz k zastavení) Já chci žít! Stop! A s tím, co přijde, mám chuť se…"
Mic Avid [Mik Ejvid]

Základem dnešního filosofického mainstreamu jsou útržky textů od největšího filosofa 20. století – Mica Avida.
Texty tohoto myslitele se staly základem nového filosofického směru – Avidismu.

Základní premisou tohoto směru je tzv Avidův imperativ, který člověka nutí se zastavit. Imperativ prostě a jednoduše říká "Stop!“ – zastavme se. Teprve tímto fyzickým i mentálním zastavením může dojít k poznání, které je blízké všem myslícím tvorům, ergo, že chtějí žít. Důležité je i Avidovo „Já“, jež klade důraz na individualismus jednotlivce, který si uvědomuje svou potřebu žít. "Stop! Já chci žít!" Tento jasný příkaz spolu se zvoláním poznání vlastní potřeby existence završuje Avidův postrealizační imperativ "Stop!“. Pro lajky by se mohlo zdát, že toto Stop je vlastně jen opakováním úvodního příkazu k zastavení, ale není to zdaleka tak jednoduché. Druhé "Stop!" Přichází po uvědomění si potřeby existence. Tento imperativ uzemňuje strach, obavy i vzrušení z tohoto zjištění a vrací nás zpátky do reality. Tím si uvědomujeme naši touhu po existenci a tu pak uplatňujeme na tady a teď.

Asi nejzajímavější záhadou tohoto století je hned následující věta: “A s tím, co přijde, mám chuť se…” Pro většinu filosofů vědců i laiků je právě tato nedochovaná pasáž zdrojem dohadů, spekulací i nevšedních myšlenek. Avid zde naráží na svou vidinu budoucnosti. Oprošťuje se od toho, co je a pohlíží na to “co přijde”. V této větě je přímo vyjádřena Avidova touha, my bohužel netušíme k čemu. Ačkoliv konec této myšlenky chybí, je i tak velice plodnou půdou pro mnohé novátorské a nevšední myšlenky, díky nimž ČFS stojí v čele vědeckého, filosofického i etického poznání. 

Je velice smutné, že se nám dochovalo tak málo textů od tohoto génia 20. století. Je možné, že se někdy nalezne ještě nějaká další stopa. I sám Avid si uvědomuje důležitost svých textů. Vlastně nejen důležitost, ale i nebezpečnosti. Proto se můžeme dočíst: “Nemůžou znát mý nápady, ty pěkně v sejfu mám, jen tobě můžu vážně říct, jsem vítr hurikán.” Je zcela jasné, že tento text byl určen jeho učňům. Bohužel se však nedochovaly žádné jejich texty. Nenašel se ani Avidův sejf, který je nejspíše i s jeho nadčasovými myšlenkami nenávratně ztracen. I přesto je v této jediné větě naznačeno, že Avid si byl vědom síly svých myšlenek, které mohou mít až ničivou sílu “hurikánu”.

Jeden z posledních útržků Avidova nejznámějšího textu je samo Avidovo uvědomění, že nepodléhá žádným vnějším vlivům. “Teď jsem svůj, tím už zůstanu.” Avid touto větou deklaruje, že je nezávislý, že podléhá jen sám sobě a že sobě zůstane věrný i nadále se svou filosofií, stylem života. Pro mnohé life coache je toto pobídka k poznání vlastního individualismu, ke snaze nebýt navenek někdo, kým nejsme nebo kým by ostatní chtěli abychom byli, ale být sám sebou a v tomto stavu i zůstat. Naše chování a jednání by mělo odpovídat našemu já, tím, kým jsme. Měli bychom tedy zavrhnout jakoukoli přetvářku a klam.

Velice čerstvou událostí je nález několika rozhovorů s Vladem Štanclem. Z nich je patrné, že tento muž byl Avidovým důvěrníkem. Rozhovory jsou v současné době předmětem zkoumání a bádání a v budoucnu očekáváme nové poznatky na poli filosofie Avidismu.

Protiproud
Teroristická organizace, jejíž snahou je zánik demokratického světa reprezentovaného ČFS. [další údaje byly z důvodu bezpečnosti odstraněny TAČ]

TAČ
Z důvodu státní bezpečnosti není možné zobrazit více údajů u tohoto odkazu. Pro případné dotazy prosím kontaktujte správce Lexikonu Genesis D.

Jiřina Andersonová
Významná vědkyně, popularizátor kvalitní kávy a první kapitánka Hvězdného Korábu Václav. Jiřina od mládí tíhla k vědě, jako premiantka vystudovala několik přestižních škol včetně Univerzity Karlovy. Její disertační práce na téma Teorie kroužkování jí vynesla slávu a věhlas.
Pro Jiřinu to však byl jen další krok k dosažení jiného cíle. Díky velké píli, vysoké inteligenci a nesmírné houževnatosti zvládla vesmírný program ČFS jako nejlepší kadetka a tím získala i možnost stát se kapitánkou vlastního HKV (s pořadovým číslem 11). Nyní je vyslána se svou posádkou na novou planetu Alfa Maw 3-19. Jiřina se nebojí žádných výzev, ve volném čase ráda vyrábí roboty do robotích zápasů a je ve znamení blížence.

Alfa Maw 3-19
Průzkum vesmíru včetně dat, které k nám dorazily z prvních Hvězdných Korábů Václav se podařila najít nová planeta k osídlení. Vše nasvědčuje tomu, že je tato planeta velice bohatá na faunu i flóru a je ideálním místem pro osídlení. Proto je Alfa Maw 3-19 hlavním cílem mise HKV 11, kterou řídí kapitánka Jiřina Andersonová.


Ministerstvo zdravotnictví varuje: Tato událost může obsahovat mnoho nesouvislého textu, který nemusí v současné ani budoucí době dávat smysl. Tento obsah se nedoporučuje číst těhotným či kojícím osobám, osobám s problémy s vysokým tlakem, seniorům, vrcholovým sportovcům a zvířatům s hmotností menší než 30 Kg. V případě, že po přečtení zažíváte pocity úzkosti, nevolnosti či závratí, vyhledejte rychlou lékařskou pomoc.