O našem středisku

Středisko Mawadani má v současnosti dva dětské oddíly - 319. pro kluky a 126. pro holky. Každý oddíl má dvě věkové kategorie - mladší (asi 6 - 11 let), kterým se říká světlušky (holky) a vlčata (kluci) a starší skauty a skautky (11 - 15 let). 

Každá věková kategorie má vlastní schůzky, výpravy a každý oddíl vlastní letní tábor. Existují ovšem i akce určené pro všechny děti ze střediska, například střediskové výpravy. Členové střediska se také účastní skautských akcí pořádaných jinými organizačními jednotkami Junáka, například závodů nebo mezinárodních skautských setkání. 

Novinky

EXPEDICE CORONA 2021

EXPEDICE CORONA 2021

Opustil nás bratr Mustafa

Opustil nás bratr Mustafa

Registrace 2021

Registrace 2021

Akce Ukliďme Česko byla úspěšná

Akce Ukliďme Česko byla úspěšná

Distribuce ochranných štítů

Distribuce ochranných štítů

Pozastavení činnosti

Pozastavení činnosti

Jak jsme přispěli na Linku bezpečí II.

Jak jsme přispěli na Linku bezpečí II.

Opustil nás bratr Merkur

Opustil nás bratr Merkur

Jak jsme přišpěli na Linku bezpečí

Jak jsme přišpěli na Linku bezpečí